DSC02384_001

 

 

Modern tomato (Solanum lycopersicum) varieties are bred for uniform ripening (u) light green fruit phenotypes to facilitate harvests of evenly ripened fruit. U encodes a Golden 2-like (GLK)
transcription factor, SlGLK2, which determines chlorophyll accumulation and distribution in developing fruit. In tomato, two GLKs—SlGLK1 and SlGLK2—are expressed in leaves, but only
SlGLK2 is expressed in fruit. Expressing GLKs increased the chlorophyll content of fruit, whereas SlGLK2 suppression recapitulated the u mutant phenotype. GLK overexpression enhanced fruit
photosynthesis gene expression and chloroplast development, leading to elevated carbohydrates and carotenoids in ripe fruit. SlGLK2 influences photosynthesis in developing fruit, contributing
to mature fruit characteristics and suggesting that selection of u inadvertently compromised ripe fruit quality in exchange for desirable production traits.

PDF

P1210027_001

SUMMARY
The effects of 75 mM and 150 mM NaCl (EC 8.50 and 15.35 dS m–1) were studied on a salt-tolerant and a salt-sensitive
pepper (Capsicum annuum L.) genotype. The salt-tolerant genotype showed lower declines in relative water content
(RWC), no change in chlorophyll (Chl) content, lower increases in lipid peroxidation, and greater increases in
superoxide dismutase (SOD) activity, total protein content, and glutathione content. The salt-sensitive genotype
showed greater decreases in RWC, Chl content, SOD activity, and in guaiacol peroxidase (GPOX) activity, and higher
increases in lipid perxidation and the amount of proline, with a negligible increase in glutathione content.These results
revealed that increases occurred in some anti-oxidative stress enzymes in the salt-tolerant pepper genotype, as well as
increases in glutathione content under salinity stress. These may provide better protection against reactive oxygen
species (ROS).

PDF  Link

kaliks

Abstract. Harvested bunch tomatoes are sensitive to fruit abscission and desiccation of calyxes which limit product marketability.

Our investigation showed that tomato fruit bunches, when submitted to a combination of temperature, aqueous, solutions and storage time, fruit abscission, and calyx desiccation, can be prevented. The loss of fruit weight, the force required to separate the fruit from the calyxes, the respiration rate, and ethylene production of the calyxes, the color of the calyxes, and the wilting and desiccation of the calyxes were measured. These results demonstrated that treatment of bunches with supplemented mineral water delays fruit abscission and calyx desiccation and improves the fresh appearance of calyxes during storage

 

Domatesin tadı geri geldiISPARTA – İHA – Süleyman Demirel Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğ retim Üyesi Doç. a Dr. Hakan Aktaş’ın  da aralarında bulunduğu uluslararası araştırıcı grup, Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Üniversitesinde domates üzerinde yaptıkları çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı.

Araştırma hakkında bilgi veren Doç.Dr. Aktaş, “Bu çalışmayı ABD’nin Kaliforniya Üniversitesi  ile birlikte gerçekleştirdik. Aslında yapılan araştırma tesadüfi bir şekilde ortaya çıkmış. Bundan 10  yıl önce çalışmalar başlamış. Sadece domatesin raf ömrüne yönelik yapılan bir çalışma ama araştırıcıların yapmış olduğu gözlemlere göre domatesin değişik renklerinden kaynaklanan özelliklerin tada yansıdığı tespit edilmiş bunun üzerine son 3-4 yıldır da bu konunun üzerine gidilerek çalışmalara başlanmış” dedi.

GENLERİN AKTİF HALE GETİRİLMESİ
Doç. Dr. Aktaş, çalışmada domatesin içerisinde bulunan genlerin daha aktif hale getirilmesiyle meyvenin daha fazla klorofil sentezlemesi sağlanarak fotosentez kapasitesinin artırıldığını, meyve içerisinde daha fazla suda çöz ülebilir şeker, likopen ve diğer aroma maddeleri  sentezlenerek, yeme kalitesinin yükseltildiğini söyledi.
Burada domatesin  tadını değiştirebilecek genetik yapının ortaya konulmak istendiğini anlatan Doç. Dr. Hakan Aktaş, şunları kaydetti:
“Bunun da domatese renk veren klorofil maddesinde gizli olduğu tespit edildi. Gördüğünüz gibi bu domates ham oluşum döneminde açık yeşil renkte. Yerli bir domates baktığınızda bir kısmı koyu bir kısmı açık yeşil renkli. Ticari olarak yetiştirilen domateslerde klorofil oranı düşüktür. Ama yerli  domateste daha farklı tad alırız. Bunun nedeni şeker miktarının, likopen oranının daha yüksek olmasıdır.”
Yaptıkları çalışmada domatesin bir kısmındaki koyu rengi tamamına yaymaya çalıştıklarını anlatan Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Böylece  domatesin her tarafı koyu yeşil renkli oldu ve açık yeşil domatese göre daha lezzetli domates elde edildi.Bu araştırma bize ilerleyen dönemlerde yapılacak ıslah çalışmalarında genetiği iyileştirerek domates içindeki bir geni meyvelerde sentezleyerek daha koyu yeşil renk almasını sağlamaya y önelik olacak. Bu ürün genetiği değiştirilmiş bir ürün değil genetiği iyileştirilmiş bir üründür. Domatesi yediğimiz zaman  yerli domatesten bile daha lezzetli aroması daha yüksek olacak.”

Yeraldığı Uluslararası Projeler ve Burslar:  

 

  Konusu ve Nereden Alındığı Yıl
1 Rootstock Delivery of PGIP for Pathogen Protection in Grafted Tomatoes,  Department of Plant Sciences, University of California, Davis, CA, USA- BARD Project Number:  US-4309-10,

YÖK Bursu

2011-2012
2 Physiological mechanisim some of grafted tomato and melon plants grown under salinity and heat stress. Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The  Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL,

MASAV-Bursu

2009-2010
3 Characterize some of grafted plants grown under salinity stress. Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The  Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL

MASAV-Bursu

2008-2009
4 Characterize some physiological and biochemical properties of grafted plants grown under salinity stress. Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The  Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL

MASAV-Bursu

2007-2008
5 Advanced Techniques and Technologies in

Greenhouse Management. LDV-Project;TR/05/A/F/EX

1543. Humboldt University, Faculty of Agriculture,

Department of Horticulture. Berlin-Almanya

Avrupa Birliği Bursu

2006-2007

 

 

 

 

6 Molecular and physiological mechanism of grafting

vegetables. Department of vegetable Crops,

Agricultural Research Organization, The  Volcani

Center, Bet- Dagan- ISRAİL

MASAV-Bursu

2005-2006
7 Oxygen radicals production, in   pepper (Capsicum

annuum L.) fruit, by manganese, zinc and calcium in

relation under salinity stress. Department of vegetable

Crops, Agricultural Research Organization, The

Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL

MASAV-Bursu

2003-2004
8 Physiological and biochemical mechanisms leading to

blossom-end rot in greenhouse grown –peppers,

under saline water. Department of vegetable Crops,

Agricultural Research Organization, The  Volcani

Center, Bet- Dagan- ISRAİL

MASAV-Bursu

2002-2003

 

 

 Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:  

 

  Kuruluşun Adı Yılları
1 Bahçe Bitkileri Derneği 2000–
2 ISHS 2009-
3 American Society for Horticulture Science 2012-

 

Bildiği Yabancı Diller :  

 

  Kuruluşun Adı Derecesi
1 İngilizce TOEFL-187   IBT

 

YAYINLAR

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:

 1. Dasgan, H.Y., Aktas, H., Abak, K., Cakmak, I. 2002. Determination of screening techniques to salinity tolerance in tomotoes and investigation of genotype responses. Plant Science, 163: 695-703.
 2. Aktas, H., Karni L., Chang, D.C., Turhan, E., Bar-Tal, A., Aloni, B. 2005. The suppression of salinity-associated oxygen radicals production, in pepper (Capsicum annuum L.) fruit, by manganese, zinc and calcium in relation to its sensitivity to Blossom-end Rot. Physiologia Plantarum, 123: 67-74.
 3. Turhan, E., Karni, L., Aktas, H., Deventorero, G., Chang, C., Bartal, A,. Aloni, B. 2006. Apoplastic anti-oxiidants in pepper (Capsicum annuum L.) fruit and their relationship to blossom-end rot. Journal of Horticulture Science & Biotechnology, 81(4): 661-667.
 4. Turhan, E., Aktas, H., Deventorero, G., Karni, L., Silber, A., Bartal, A., Aloni, B. 2006. Blossom –end- Rot is associated with impairment of sugar metabolism and growth of pepper (Capsicum annuum L.) fruits. Journal of Horticulture Science & Biotechnology, 81(5): 921–927.
 5. Aktas, H. Abak., K., Cakmak, I. 2006. Genotypic variation in the response of pepper to salinity. Scientia Horticulturae 110: 260–266.
 6. Aloni, B., Karni, L., Deventurero, G, . Turhan, E., Aktas, H. 2008. “Changes in ascorbic acid concentration, ascorbate oxidase activity, and apoplastic pH in relation to fruit development in pepper (Capsicum annuum L.) and the occurrence of blossom-end rot”. Journal of Horticultural Science&Biotechnology, 83 (1): 100-105.
 7. B Aloni, L Karni, G Deventurero, Z Levin, R Cohen, N Katzir, M Lotan-Pompan, M Edelstein, H Aktas, E Turhan, DM Joel, C Horev, Y Kapulnik. 2008. Physiological and biochemical changes at the rootstock-scion interface in graft combinations between Cucurbita rootstocks and a melon scion. Journal of Horticulture Science & Biotechnology, 83(6): 777-783.
 8. Aktas, H. Sensoy, S and Abak, K. 2009. Genetic diversity in some Turkish pepper (Capsicum annuum L.) genotypes revealed by AFLP analyses, African Journal of Biotechnology. 8 (18): 4378-4386.
 9. Silber, A. Bar-Tal, A. Levkovitch, I. Bruner, M. Yehezkel, H. Shmuel, D. Cohen, S.  Matan E. Karni, L. Aktas, H. Turhan, E and Aloni B. 2009 Manganese nutrition of   pepper (Capsicum annuum L.): growth, Mn uptake and fruit disorder incidence. Scientia Horticulturae, 123 : 197–203
 10. Karni L, Aktas H, Deveturero G, Aloni, B. 2010. Involvement of root ethylene and oxidative stress-related activities in pre-conditioning of tomato transplants by increased salinity, Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 85 (1): 23–29.
 11. Aloni, B, Karni L and Aktas, H. 2010. Methylene blue increases the tolerance of tomato plants to abiotic stresses. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 85 (5):387–393.
 12. 12. Aloni, B., Cohen R., Karni, L., Aktas, H., Edelstein, 2010. Hormonal signaling in rootstock–scion interactions. Scientia Horticulturae, 127: 119-126.
 13. Dilmaçunal, T., Koyuncu, M.A., Aktas, H., Bayındır, D. 2011. The  effects of several postharvest treatments on self life quality of bunch tomatoes. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 39(2): 209-213.
 14. Solmaz, I., Sari, N., Dasgan, Y., Aktas, H., Yetisir, H., Unlu, H. 2011. The effect of salinity on stomata and leaf characteristics of dihaploid melon lines and their hybrids. Journal of Food, Agriculture & Environment. 9 (3&4): 172-176.
 15. Aktas, H., ABAK, K., EKER, S. 2012. Anti-oxidative responses of salt-tolerant and salt-sensitive pepper (Capsicum annuum L.)  genotypes grown under salt stress. Journal of Horticultural Science & Biotechnology.  87 Music (4) 360–366.
 16. Haroldsen, V.M., Szczerba, M.W., Aktas, H., Baltazar, J.L., Odias, M.J., Chi-Ham, C.L., Labavitch, J.M.,Bennett, A.B.B., Powell, A.T. 2012. The mobility of transgenic nucleic acids and proteins within grafted rootstocks for agricultural improvement. Frontiers in Plant Science. 3:39, 1-12
 17. Ann L. T. Powell, Cuong V. Nguyen, Theresa Hill, Kalai Lam Cheng, Rosa Figueroa-Balderas, Hakan Aktas, Hamid Ashrafi, Clara Pons, Rafael Fernández-Muñoz, Ariel Vicente,Javier Lopez-Baltazar, Cornelius S. Barry, Yongsheng Liu, Roger Chetelat, Antonio Granell,Allen Van Deynze, James J. Giovannoni, Alan B. Bennett. 2012. Uniform ripening Encodes a Golden 2-like Transcription Factor Regulating Tomato Fruit Chloroplast Development. DOI:10.1126/science.1222218 Science, 336: 1711-1715.
 18. Aktas H., Bayındır, D., Dilmaçünal, T., Koyuncu, M.A. 2012. The Effects of Minerals, Ascorbic Acid,and Salicylic Acid on the Bunch Quality of Tomatoes (Solanum lycopersicum)at High and Low Temperatures. HortScience, 47(10): 1478-1483

 

SCI dışındaki index ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not editöre mektup, tartışma,  vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler

1-Aktas, H. Abak, K., Ozturk, L., Cakmak, I. 2006 “Effect of zinc supply on growth and shoot concentrations of sodium and potassium in pepper plants under salinity stress”, Tr. J. Agriculture and Forestry, 30: 407–412

2- Yetisir, H., Sarı, N., Aktas, H.,  Karaman, C.,  Abak, K. 2006. Effects of different substrates on plant growth, yield and quality of watermelon grown in soilless culture. American-Eurasian J. Agric&Environ., Sci., 1(2): 113-118

3-Aktas, H. Daşgan, Y., Yetişir, H., Sarı, N., Koç, S., Ekici, B., Solmaz, I., Unlu, H., and Aloni, B. 2009. Variations in the response of different lines and hybrids of melon (Cucumis melo var. cantaloupenisis) under salinty stress. American-Eurasian Journal Agriculture & Environmental Science, 5(4): 485:49

4-Aktas, H., Daler, S. Ozden, O., Gencer, K. Bayındır, D., Erdal, I. 2013. The effect of some growing substrate media on yield and fruit quality of eggplant (Solanum melongena l.) grown and irrigated by drip irrigation system in greenhouse. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 1(3): 5-11

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.Abak, K., N. Sarı, M. Paksoy, H. Yılmaz, H. Aktaş, C. Tunalı, 1996. “Kavunda şınlanmış polen tozlanmaları ile haploid embriyo uyartımında genotip etkisi, dihaploid hatların oluşturulması, haploid ve diploid bitkilerin değişik yöntemlerle ayrımı”, Tr . J of Agriculture and Forestry,  20: 425–430

2. Aktaş, H., K. Abak, 1996. “Bazı göbekli şikori (Cichorium intybus) çeşitlerinin Çukurova koşullarında gelişmeleri ile hidroponik ve substrat yöntemlerinde yetiştirmeye elverişlilikleri”, Tr. J.of Agriculture and Forestry, 20: 55–60

3. Daşgan, Y., S. Koç, B. Ekici, Aktaş, K. Abak, 2006. “Bazı fasulye ve börülce genotiplerinin tuz stresine tepkileri”, Alatarım, 5(1):23–31

4. Sarı, N., İ. Ortaş, N. Köksal, Aktaş, Ö. Üstüner, Ç. Akpınar, 2006.“Alçak tünel altında karpuz yetiştiriciliğinde farklı mikoriza türleri ve uygulama biçimlerinin verimlilik ve verimlilik unsurlarına etkileri”, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Ç.Ü. Z. F. Dergisi , 21(3): 75-82

Aktaş, H., Söylemez, S.,Pakyürek, A.Y. 2009. Farklı Budama Şekillerinin Sera Dolmalık Biber (Capsicum annuum L.) Yetiştiriciliği Üzerine Etkisi. HR.Ü.Z.F. Dergisi, 13(3): 31 – 36

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Agar, I,T., N. Kaska, T. Hicyakmazer, H. Aktas, 1994. “Effect of modified atmosphere (MA) packing on the quality of iceberg lettuce during cold storage and shelf-life”, International Symposium on New Applications of Refrigeration to Fruit and Vegetables Processing, p: 317-322 , İstanbul, Türkiye
 2. Aktas, H., L. Karni, B. Aloni, A. Bar-Tal, 2003. “Physiological and biochemical mechanism leading to blossom-end rot in greenhouse – grown peppers, irrigated with saline solution”, Proceedings of The International Symposium on Managing Greenhouse Crops in Saline Environment , Acta Horticulturae, 609: 81–88, Pisa, Italy.
 3. 3. Bar-Tal, A., B. Aloni, L. Karni, Aktas, 2003. “Nutrition of protected fruit vegetables”, The 2003 Dhalia Greidinger Symposium Nutrient Substrate and Water Management in Protected Cropping Systems, The International Fertiliser Society, Proceeding, 527:1–20, İzmir, Türkiye.
 4. Aloni, B., L. Karni, G. Deventurero, Z. Levin, R. Cohen, N. Katzir, M. Lothan-Pompan, M. Edelstein, H. Aktas, E. Turhan, D.M. Joel. 2008. “Possible mechanism for grafting incompatibility between melon scion and pumpkin rootstocks”, Acta Horticulturae, 782(1): 38-40.
 5. Aloni, B., Karni, L., Deventurero, G., Cohen, R., Katzir, N., Edelstein, M. and Aktas, H. (2011). The Use Of Plant Graftıng And Plant Growth Regulators For Enhancıng Abıotıc Stress Tolerance In Vegetable Transplants. Acta Hortic. 898, 255-264.DOI:10.17660/ActaHortic.2011.898.31
 1. Erdal, I., Aktas, H., Kucukyumuk, Z., Daler, S., Özen, Ö. and Gencer, K. 2013. “Effects of different growing mediums on nutrient concentration of eggplant in soilless culture” Athens: ATINER’S Conference Paper Series, No: AGR2013-0580

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler/Özetler :

1.Aktaş, H., N. Köksal, N. Sarı. 1999. “Çukurova koşullarında brokoli yetiştiriciliğinde farklı ekim ve dikim zamanlarının verim ve taç iriliğine etkileri”, Türkiye III. Bahçe Bitkileri Kongresi,  554-558, Ankara.

2-Aktaş, H., İ. Çakmak, K. Abak. 2004. “Tuzlu koşullarda yetiştirilen tuza toleransı farklı biber genotiplerinde yaş ve kuru ağırlık değişimleri ile semptom skala değeri ilişkileri”. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 107–111, Çanakkale.

3-Aktaş, H., Y. Daşgan, S. Eker, K. Abak, 2006 “Domateste (Lcopersicon esculentum L.) çiçek burnu çürüklüğü ile tuz stresi arasındaki ilişki” VI. Sebze Tarımı Sempozyumu,106-111, Kahramanmaraş

4-Dasgan, H.Y., H. Aktaş, K. Abak, 2006. Tuz gölü çevresinden toplanan bazı kavun genotiplerinin tuzluluğa tolerans düzeylerinin erken bitki gelişme aşamasında incelenmesi” VI. Sebze Tarımı Sempozyumu,  408-413, Kahramanmaraş

5-Kayahan, A., Şimşek, B., Aktaş, H., Karaca, İ. 2014. Farklı Genetik Yapıdaki Domates Çeşitlerinin Tuta absoluta’ya Karşı Dayanıklılığı. Domates Yetiştiriciliğinde Entegre Ürün Yönetimi Sempozyumu, Kumluca/Antalya

Diğer yayınlar:

 1. Aktaş, H., N. Sarı, 1994. “Türkiye için yeni bir sebze göbekli şikori (Cichorium intybus L.)”. Tarım ve Hayvancılık Dergisi (HASAD), 115: 7-11
 2. Aktaş, H., 2001 “Karaisalı’da tarım”, Dünden bugüne Karaisalı, s: 104-107, Ekin Reklamcılık Basımevi, Adana
 3. Aktaş, H. 2009. Domateslerde görülen çiçek burnu çürüklüğü üzerine etken olan faktörler. Meyve Sebze Dünyası, Matbaacı Grafik Basım Ltd.Şti. Topkapı/Istanbul 19(2): 54

 

 

Toplam Almış Olduğu Atıf Sayısı: 683

Verdiği Lisans ve Yüksek Lisans/Doktora Dersleri

 Lisans                                                                               Yüksek Lisans/Doktora

Genel Sebzecilik Sebzelerde Yeni Gelişmeler
Sebze Yetiştiriciliği -I Topraksız Tarım Teknikleri
Topraksız Tarım Sebzelerde İyi Tarım Uygulamları
Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği
Sebze Yetiştiriciliği -II

 Yer Aldığı Ulusal Araştırma Projeleri:

  Proje Yürütücüsü

ve Yardımcı Araştırıcılar

Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum Proje Bütçesi (TL)
1 Kazım ABAK

 

Hakan AKTAŞ

FBB-9255-Bazı göbekli şikori (Cichorium intybus L.) çeşitlerinin Çukurova koşullarındaki gelişmesi ile hidroponik ve substrat yöntemlerinde yetiştirilmeye elverişliliği. 1992-

1994

Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi 5.000
2 Kazım ABAK

 

Hakan AKTAŞ

FBE-98D1-Biberde tuza dayanıklılığın fizyolojik karakterizasyonu ve kalıtımı. 1997-

2002

Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi 8.000
3 Nebahat SARI

 

Kazım  ABAK

Hakan AKTAŞ

Halit YETİŞİR

Cumali KARAMAN

ZF99-9- Karpuzun topraksız yetiştiriciliğinde değişik substratların bitki gelişimi, verim ve meyve kalitesine etkiler 1999-2000 Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, 400
4 Nebat SARI

 

İbrahim ORTAŞ

Ömer ÜSTÜNER

Hakan AKTAŞ

Çağdaş AKPINAR

ZF99.10– Alçak tünel altında karpuz yetiştiriciliğinde farklı mikoriza türleri ve uygulama biçimlerinin verimlilik ve verimlik unsurlarına etkileri. 1999-2001 Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, 400
5 H. Yıldız DAŞGAN

 

Hakan AKTAŞ

Sibel KOÇ

Bulut EKİCİ

ZF2002-BAP65-Fasulyelerde tuzluluğa tolerans bakımından genotipsel farklılıkların ortaya çıkarılması için paremetrelerin belirlenmesi 2003-2004 Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi 5.600
6 Nebahat SARI

 

H. Yıldız DAŞGAN

Hakan AKTAŞ

Halit YETİŞİR

Bulut EKİCİ

İknur SOLMAZ

ZF2003-BAP10– Dihaploid kavun hatlarında ve bunların melezlerinde tuza tolerans bakımından genotipsel farklılıkların ortaya çıkarılması 2003-

2005

Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi 8.000
7 Kazım ABAK

 

Hakan AKTAŞ

Bulut EKİCİ

Mehtap YILDIZ

BAP-BB–2003/03-Yüksek sıcaklıklara dayanıklı domates genotiplerinin seçilmesi. 2003-2005 Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi 1.000
8 Hakan AKTAŞ

 

Kazım ABAK

İsmail ÇAKMAK

H.Yıldız DAŞGAN

Bulut EKİCİ

ZF2003-BAP11– Domateslerde görülen çiçek burnu çürüklüğünde tuzluluğun rolü ve genotip reaksiyonu 2003-2006 Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi 7.000
9 Hakan AKTAŞ

 

A.Yıldız PAKYÜREK

Selçuk SÖYLEMEZ

HUBAK-767– Sera biber yetiştiriciliğinde farklı budama şekillerinin bitki büyümesi, meyve kalitesi ve verim üzerine etkileri 2006-2008 HÜBAK 6.000
10  

Yürütücü:Hakan AKTAŞ

 

Pınar Kılıç

 

2773-YL-11- Topraksız domates yetiştiriciliğinde kullanılan farklı ortamların verim, kalite  ve bitki besin elementi tüketimi üzerine etkileri 2011-2013 SDÜ- Yüksek

Lisans Tez Projesi

5.000
11 Selda Dalel

Özden Özen

Kemal Gencer

Danışman: Hakan Aktaş

 

Tubitak-2209-Topraksız tarımda kullanılan farklı yetiştirme ortamlarının patlıcan verimi ve bazı kalite kriterleri üzerine etkileri 2011 Tubitak- 2209 2.000
12 Yürütücü: Hakan AKTAŞ

 

Volkan Topçu

3512-YL1-13: Bazı Patlıcan Saf Hatlarının Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu 2013-2014 SDÜ- Yüksek

Lisans Tez Projesi

5.000
13 Yürütücü: Hakan AKTAŞ

 

Ülkü Kandil

4154-YL1-14:Moleküler Markör Yöntemi ile Domateste Yabani ve Kültür Genotiplerinin Bazı Hastalık ve Zararlılara Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi 2015- SDÜ- Yüksek

Lisans Tez Projesi

5.000

 

 

 

HAKAN 2

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
Dahili Telefon: 0246 2118533
E-posta: aktashakan@sdu.edu.tr

Eğitim Bilgileri ▪
Lisans (BsC) :ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ
Yüksek  Lisans (Msc): ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Doktora (PhD): ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

 

 

Doktora Sonrası (Post. Doc):

 Department of Vegetable  Crops, Agricultural Research Organization, The   Volcani Center,  Bet-  Dagan- Israel (2002-2009)

Department of Plant Sciences, University of California, Davis, CA, US (2011-2012)

IGZ – Leibniz-Institute for Vegetable and Ornamental Crops, Großbeeren, Germany (2013)