DSC02384_001

Uniform ripening Encodes a Golden 2-like Transcription Factor Regulating Tomato Fruit Chloroplast Development

 

DSC02384_001

 

 

Modern tomato (Solanum lycopersicum) varieties are bred for uniform ripening (u) light green fruit phenotypes to facilitate harvests of evenly ripened fruit. U encodes a Golden 2-like (GLK)
transcription factor, SlGLK2, which determines chlorophyll accumulation and distribution in developing fruit. In tomato, two GLKs—SlGLK1 and SlGLK2—are expressed in leaves, but only
SlGLK2 is expressed in fruit. Expressing GLKs increased the chlorophyll content of fruit, whereas SlGLK2 suppression recapitulated the u mutant phenotype. GLK overexpression enhanced fruit
photosynthesis gene expression and chloroplast development, leading to elevated carbohydrates and carotenoids in ripe fruit. SlGLK2 influences photosynthesis in developing fruit, contributing
to mature fruit characteristics and suggesting that selection of u inadvertently compromised ripe fruit quality in exchange for desirable production traits.

PDF

P1210027_001

Anti-oxidative responses of salt-tolerant and salt-sensitive pepper (Capsicum annuum L.) genotypes grown under salt stress

P1210027_001

SUMMARY
The effects of 75 mM and 150 mM NaCl (EC 8.50 and 15.35 dS m–1) were studied on a salt-tolerant and a salt-sensitive
pepper (Capsicum annuum L.) genotype. The salt-tolerant genotype showed lower declines in relative water content
(RWC), no change in chlorophyll (Chl) content, lower increases in lipid peroxidation, and greater increases in
superoxide dismutase (SOD) activity, total protein content, and glutathione content. The salt-sensitive genotype
showed greater decreases in RWC, Chl content, SOD activity, and in guaiacol peroxidase (GPOX) activity, and higher
increases in lipid perxidation and the amount of proline, with a negligible increase in glutathione content.These results
revealed that increases occurred in some anti-oxidative stress enzymes in the salt-tolerant pepper genotype, as well as
increases in glutathione content under salinity stress. These may provide better protection against reactive oxygen
species (ROS).

PDF  Link

kaliks

The Effects of Minerals, Ascorbic Acid, and Salicylic Acid on the Bunch Quality of Tomatoes

kaliks

Abstract. Harvested bunch tomatoes are sensitive to fruit abscission and desiccation ofcalyxes, which limit product marketability.

Our investigation showed that tomato fruit bunches when submitted to a combination of temperature, aqueous solutions and storage

time, fruit abscission, and calyx desiccation can be prevented. The loss of fruit weight, the
force required to separate the fruit from the calyxes, the respiration rate and ethylene
production of the calyxes, the color of the calyxes, and the wilting and desiccation of the
calyxes were measured. These results demonstrated that treatment of bunches with
supplemented mineral water delays fruit abscission and calyx desiccation and improves
the fresh appearance of calyxes during storage

 

Domatesin tadı geri geldi

Domatesin tadı geri geldi

Domatesin tadı geri geldiISPARTA – İHA – Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğ retim Üyesi Doç. Dr. Hakan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu uluslararası araştırıcı grup, Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Üniversitesinde domates üzerinde yaptıkları çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı.

Araştırma hakkında bilgi veren Doç.Dr. Aktaş, “Bu çalışmayı ABD’nin Kaliforniya Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdik. Aslında yapılan araştırma tesadüfi bir şekilde ortaya çıkmış. Bundan 10 yıl önce çalışmalar başlamış. Sadece domatesin raf ömrüne yönelik yapılan bir çalışma ama araştırıcıların yapmış olduğu gözlemlere göre domatesin değişik renklerinden kaynaklanan özelliklerin tada yansıdığı tespit edilmiş bunun üzerine son 3-4 yıldır da bu konunun üzerine gidilerek çalışmalara başlanmış” dedi.

GENLERİN AKTİF HALE GETİRİLMESİ
Doç. Dr. Aktaş, çalışmada domatesin içerisinde bulunan genlerin daha aktif hale getirilmesiyle meyvenin daha fazla klorofil sentezlemesi sağlanarak fotosentez kapasitesinin artırıldığını, meyve içerisinde daha fazla suda çöz ülebilir şeker, likopen ve diğer aroma maddeleri sentezlenerek, yeme kalitesinin yükseltildiğini söyledi.
Burada domatesin tadını değiştirebilecek genetik yapının ortaya konulmak istendiğini anlatan Doç. Dr. Hakan Aktaş, şunları kaydetti:
“Bunun da domatese renk veren klorofil maddesinde gizli olduğu tespit edildi. Gördüğünüz gibi bu domates ham oluşum döneminde açık yeşil renkte. Yerli bir domates baktığınızda bir kısmı koyu bir kısmı açık yeşil renkli. Ticari olarak yetiştirilen domateslerde klorofil oranı düşüktür. Ama yerli domateste daha farklı tad alırız. Bunun nedeni şeker miktarının, likopen oranının daha yüksek olmasıdır.”
Yaptıkları çalışmada domatesin bir kısmındaki koyu rengi tamamına yaymaya çalıştıklarını anlatan Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Böylece domatesin her tarafı koyu yeşil renkli oldu ve açık yeşil domatese göre daha lezzetli domates elde edildi.Bu araştırma bize ilerleyen dönemlerde yapılacak ıslah çalışmalarında genetiği iyileştirerek domates içindeki bir geni meyvelerde sentezleyerek daha koyu yeşil renk almasını sağlamaya y önelik olacak. Bu ürün genetiği değiştirilmiş bir ürün değil genetiği iyileştirilmiş bir üründür. Domatesi yediğimiz zaman yerli domatesten bile daha lezzetli aroması daha yüksek olacak.”

Ders Notları

Yayınlar

ALANINDA, YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAPTA BÖLÜM VE ÜNİTE YAZARLIĞI

Aktaş, H., 2001 “Karaisalı’da tarım”, Dünden bugüne Karaisalı, s: 104-107, Ekin Reklamcılık Basımevi, Adana
HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

Aktaş, H., N. Sarı, 1994. “Türkiye için yeni bir sebze göbekli şikori (Cichorium intybus L.)”. Tarım ve Hayvancılık Dergisi (HASAD), 115: 7-11
Daşgan, Y., S. Koç, B. Ekici, H. Aktaş, K. Abak, 2006. “Bazı fasulye ve börülce genotiplerinin tuz stresine tepkileri”, Alatarım, 5(1):23–31
Sarı, N., İ. Ortaş, N. Köksal, H. Aktaş, Ö. Üstüner, Ç. Akpınar, 2006.“Alçak tünel altında karpuz yetiştiriciliğinde farklı mikoriza türleri ve uygulama biçimlerinin verimlilik ve verimlilik unsurlarına etkileri”, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Ç.Ü. Z. F. Dergisi , 21(3): 75-82
DİĞER BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

Aktaş, H. 2009. Domateslerde görülen çiçek burnu çürüklüğü üzerine etken olan faktörler. Meyve Sebze Dünyası, Matbaacı Grafik Basım Ltd.Şti. Topkapı/Istanbul 19(2): 54
SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

Abak, K., N. Sarı, M. Paksoy, H. Yılmaz, H. Aktaş, C. Tunalı, 1996. “Kavunda şınlanmış polen tozlanmaları ile haploid embriyo uyartımında genotip etkisi, dihaploid hatların oluşturulması, haploid ve diploid bitkilerin değişik yöntemlerle ayrımı”, Tr . J of Agriculture and Forestry, 20: 425–430
Aktaş, H., K. Abak, 1996. “Bazı göbekli şikori (Cichorium intybus L.) çeşitlerinin Çukurova koşullarında gelişmeleri ile hidroponik ve substrat yöntemlerinde yetiştirmeye elverişlilikleri”, Tr. J.of Agriculture and Forestry, 20: 55–60
Aktas, H., L. Karni, B. Aloni, A. Bar-Tal, 2003. “Physiological and biochemical mechanism leading to blossom-end rot in greenhouse – grown peppers, irrigated with saline solution”, Proceedings of The International Symposium on Managing Greenhouse Crops in Saline Environment , Acta Horticulturae, 609: 81–88, Pisa, Italy.
Yetisir, H., Sarı, N., Aktas, H., Karaman, C., Abak, K. 2006. Effects of different substrates on plant growth, yield and quality of watermelon grown in soilless culture. American-Eurasian Journal of Agricuture & Environment, Science, 1(2): 113-118.
Aloni, B., L. Karni, G. Deventurero, Z. Levin, R. Cohen, N. Katzir, M. Lothan-Pompan, M. Edelstein, H. Aktas, E. Turhan, D.M. Joel, “Possible mechanism for grafting incompatibility between melon scion and pumpkin rootstocks”, Acta Horticulturae, 782(1): 38-40
Aktas, H. Daşgan, Y., Yetişir, H., Sarı, N., Koç, S., Ekici, B., Solmaz, I., Unlu, H., and Aloni, B. 2009. Variations in the response of different lines and hybrids of melon (Cucumis melo var. cantaloupenisis) under salinty stress. American-Eurasian Journal Agriculture & Environmenta Science, 5(4): 485:493.
Aktaş, H., Söylemez, S.,Pakyürek, A.Y. 2009. Farklı Budama Şekillerinin Sera Dolmalık Biber (Capsicum annuum L.) Yetiştiriciliği Üzerine Etkisi. HR.Ü.Z.F.Dergisi, 13(3): 31 – 36
SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

Dasgan, H.Y., Aktas, H., Abak, K., Cakmak, I. 2002. Determination of screening techniques to salinity tolerance in tomotoes and investigation of genotype responses. Plant Science, 163: 695-703.
Aktas, H., Karni L., Chang, D.C., Turhan, E., Bar-Tal, A., Aloni, B. 2005. The suppression of salinity-associated oxygen radicals production, in pepper (Capsicum annuum L.) fruit, by manganese, zinc and calcium in relation to its sensitivity to Blossom-end Rot. Physiologia Plantarum, 123: 67-74.
Turhan, E., Karni, L., Aktas, H., Deventorero, G., Chang, C., Bartal, A,. Aloni, B. 2006. Apoplastic anti-oxiidants in pepper (Capsicum annuum L.) fruit and their relationship to blossom-end rot. Journal of Horticulture Science & Biotechnology, 81(4):661-667.
Turhan, E., Aktas, H., Deventorero, G., Karni, L., Silber, A., Bartal, A., Aloni, B. 2006. Blossom –end- Rot is associated with impairment of sugar metabolism and growth of pepper (Capsicum annuum L.) fruits. Journal of Horticulture Science & Biotechnology, 81(5):921–927.
Aktas, H. Abak., K., Cakmak, I. 2006. Genotypic variation in the response of pepper to salinity. Scientia Horticulturae, 110: 260–266.
Aktas, H. Abak, K., Ozturk, L., Cakmak, I. 2006 “Effect of zinc supply on growth and shoot concentrations of sodium and potassium in pepper plants under salinity stress”, Tr. J. Agriculture and Forestry, 30: 407–412.
Aloni, B., Karni, L., Deventurero, G, . Turhan, E., Aktas, H. 2008. “Changes in ascorbic acid concentration, ascorbate oxidase activity, and apoplastic pH in relation to fruit development in pepper (Capsicum annuum L.) and the occurrence of blossom-end rot”. Journal of Horticultural Science&Biotechnology, 83 (1): 100-105.
Aloni, B., L. Karni, G. Deventurero, Z. Levin, R. Cohen, N. Katzir, M. Lotan-Pompan, M. Edelstein, H.Aktas, E.Turhan, D. M. Joel, C. Horev and Y. Kapulnik. 2008. Physiological and biochemical changes at the rootstock- scion Interface in graft combinations between Cucurbita rootstocks and a melon scion. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 83 (6): 777–783
Aktas, H. Sensoy, S and Abak, K. 2009. Genetic diversity in some Turkish pepper (Capsicum annuum L.) genotypes revealed by AFLP analyses, African Journal of Biotechnology. 8 (18): 4378-4386
Silber, A. Bar-Tal, A. Levkovitch, I. Bruner, M. Yehezkel, H. Shmuel, D. Cohen, S. Matan E. Karni, L. Aktas, H. Turhan, E and Aloni B. 2009 Manganese nutrition of pepper (Capsicum annuum L.): growth, Mn uptake and fruit disorder incidence. Scientia Horticulturae, 123 : 197–203
Karni L, Aktas H, Deveturero G, Alonı, B. 2010. Involvement of root ethylene and oxidative stress-related activities in pre-conditioning of tomato transplants by increased salinity, Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 85 (1): 23–29.
B. ALONI, L. KARNI and H.AKTAS.2010. Methylene blue increases the tolerance of tomato plants to abiotic stresses. Journal of Horticultural Science & Biotechnology 85 (5) 387–393.
Aloni, B., Cohen R., Karni, L., Aktas, H., Edelstein, M. 2010. Hormonal signaling in rootstock–scion interactions. Scientia Horticulturae, 127: 119-126
Dilmaçunal, T., Koyuncu, M.A., Aktas, H., Bayındır, D. 2011. The effects of several postharvest treatments on self life quality of bunch tomatoes. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 39(2): 209-213.
Solmaz, I., Sari, N., Dasgan, Y., Aktas, H., Yetisir, H., Unlu, H. 2011. The effect of salinity on stomata and leaf characteristics of dihaploid melon lines and their hybrids. Journal of Food, Agriculture & Environment. 9 (3&4): 172-176.
Haroldsen, V.M., Szczerba, M.W., Aktas, H., Baltazar, J.L., Odias, M.J., Chi-Ham, C.L., Labavitch, J.M.,Bennett, A.B.B., Powell, A.T. 2012. Mobility of transgenic nucleic acids and proteins within grafted rootstocks for agricultural improvement. Friontiers in Plant Science. 3:39, 1-12.
Aktas, H., ABAK, K., EKER, S. 2012. Anti-oxidative responses of salt-tolerant and salt-sensitive pepper (Capsicum annuum L.) genotypes grown under salt stress. Journal of Horticultural Science & Biotechnology. 87 (4) 360–366.
Ann L. T. Powell, Cuong V. Nguyen, Theresa Hill, KaLai Lam Cheng, Rosa Figueroa-Balderas, Hakan Aktas, Hamid Ashrafi, Clara Pons, Rafael Fernández-Muñoz, Ariel Vicente,Javier Lopez-Baltazar, Cornelius S. Barry, Yongsheng Liu, Roger Chetelat, Antonio Granell,Allen Van Deynze, James J. Giovannoni, Alan B. Bennett. 2012. Uniform ripening Encodes a Golden 2-like Transcription Factor Regulating Tomato Fruit Chloroplast Development. DOI:10.1126/science.1222218 Science, 336: 1711.
Aktas H., Bayındır, D., Dilmaçünal, T., Koyuncu, M.A. 2012. The Effects of Minerals, Ascorbic Acid,and Salicylic Acid on the Bunch Quality of Tomatoes (Solanum lycopersicum)at High and Low Temperatures. HortScience, 47(10): 1478-1483
ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

Aktaş, H., N. Köksal, N. Sarı, “Çukurova koşullarında brokoli yetiştiriciliğinde farklı ekim ve dikim zamanlarının verim ve taç iriliğine etkileri”, Türkiye III. Bahçe Bitkileri Kongresi, 554-558, Ankara, 1999
Aktaş, H., İ. Çakmak, K. Abak, “Tuzlu koşullarda yetiştirilen tuza toleransı farklı biber genotiplerinde yaş ve kuru ağırlık değişimleri ile semptom skala değeri ilişkileri”. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 107–111, Çanakkale, 2004
Aktaş, H., Y. Daşgan, S. Eker, K. Abak, 2006 “Domateste (Lcopersicon esculentum L.) çiçek burnu çürüklüğü ile tuz stresi arasındaki ilişki” VI. Sebze Tarımı Sempozyumu,106-111 Kahramanmaraş
Dasgan, H.Y., H. Aktaş, K. Abak, 2006. Tuz gölü çevresinden toplanan bazı kavun genotiplerinin tuzluluğa tolerans düzeylerinin erken bitki gelişme aşamasında incelenmesi” VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 408-413, Kahramanmaraş
ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

Agar, I,T., N. Kaska, T. Hicyakmazer, H. Aktas, 1994. “Effect of modified atmosphere (MA) packing on the quality of iceberg lettuce during cold storage and shelf-life”, International Symposium on New Applications of Refrigeration to Fruit and Vegetables Processing, p: 317-322 , İstanbul, Türkiye
Bar-Tal, A., B. Aloni, L. Karni, H. Aktas, 2003. “Nutrition of protected fruit vegetables”, The 2003 Dhalia Greidinger Symposium Nutrient Substrate and Water Management in Protected Cropping Systems, The International Fertiliser Society, Proceeding, 527:1–20, İzmir, Türkiye.
ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR İÇİN ULUSLARARASI BURS ALMAK

MASHAV- Araştırma Bursu (VOLCANI CENTER) İsrail, 2002
Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL, MASAV-Bursu
Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL MASAV-Bursu
Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL MASAV-Bursu
Humboldt University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture. Berlin-Almanya Leonardo Vinci Eğitim Bursu
Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet-Dagan- ISRAİL -MASAV-Bursu
Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL -MASAV-Bursu
The Volcani Center, ISRAİL -MASAV-Bursu
ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR İÇİN ULUSAL BURS ALMAK

Department of Plant Sciences, University of California, Davis, CA, USA- YÖK Bursu
ULUSLARARASI ÖLÇEKTE SEMPOZYUM, FESTİVAL, KURS (WORKSHOP), BİENAL, TRİENAL GİBİ SANAT/TASARIM ETKİNLİKLERİNE ESERLERİYLE KATILMAK

1st International Symposium on Cucurbits, 20-23 May 1997, Adana- TURKEY
ISHS Symposium on Greenhouse Management For Better Yield and Quality In Mild Winter, Climates, Antalya- TURKEY.
Intensive Vegetable Production under Various Growing Conditions, ISRAEL
XIth EUCARPIA (Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant) 2001 Antalya- TURKEY
Breeding course for vegetables genotypes, 20-28 May 2004, Adana- TURKEY
Proceedings of the International Symposium on Sstrategies towards Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter Climate, April 7-10, 2008, Antalya-TURKEY
SEST 2009; 5th International Symposium on Seed, Transplant and Stand Establishment of Horticultural Crops: Integrating Methods for Producing More with Less. 27 September 27- October 1, 2009, Murcia-Almeria/ SPAIN
ULUSAL ÖLÇEKTE SEMPOZYUM, FESTİVAL, KURS (WORKSHOP), BİENAL, TRİENAL GİBİ SANAT/TASARIM ETKİNLİKLERİNE ESERLERİYLE KATILMAK

3. Ulusal Bahçe Bitkileri Sempozyumu 14-17 Eylül 1999, Ankara
HAKEMLİ BİLİMSEL VEYA MESLEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK

Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi
DEKAN, ENSTİTÜ YADA YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILIĞI; MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ YADA BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Çukurova Universitesi, Karaislı MYO, Müdür Yrd. Teknik Prog. Başk.
YÜKSEK LİSANS TEZİ

Aktas, H. Bazı Göbekli Şikori (Cichorium intybus L.) Çeşitlerinin Çukurova Koşullarındaki Gelişmesi ile Hidroponik ve Substrat Yöntemlerinde Yetiştirilmeye Elverişliliği, Çukurova Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü, Adana
DOKTORA TEZİ

Aktas, H. Biberde Tuza Dayanıklılığın Fizyolojik Karakterizasyonu ve Kalıtımı.Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Bölümü Anabilim Başkanlığı,Adana
ÜYE OLUNAN BİLİMSEL KURULUŞ

American Society for Horticulture Science
SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE HAKEMLİK

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY Salinity Response of Grafted Vines Depends on the Shoot Genotype
Genotypic variation in the response of tomato to salinity.African Journal of Biotechnology (AJB-08-1179)
TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY LONG TERM SALINITY INDUCED GROWTH AND STOMATAL BEHAVIOUR IN STRAWBERRY PLANTS
AJAR-10-229 Fruit yield and quality of Santa Teresa lemon on seven rootstocks in Adana (Turkey). African Journal of Agricultural Research
ABJ-1540 Modelling the effect of temperature on seed germination in some cucurbits African Journal of Agricultural Research
Scientia Horticulturae Manuscript Number: HORTI2577 Title: Genetic variability of root size system and its constitutive traits in hot pepper (Capsicum annum L.)Scientia Horticulturae Article Type: Research Paper
Scientia Horticulturae Manuscript Number: HORTI2733 Title: Genetic diversity for mineral accumulation in foliage of Chenopodium spp. Article Type: Research Paper
Scientia Horticulturae Manuscript Number: HORTI3297 Title: The impacts of sodium chloride on root growth, cell division, and interphase silver-stained nucleolar organizer regions (AgNORs) in root tip cells of Allium cepa L.
Influence of increased salinity on physiological responses of hydroponic 2 grown tomato (Lycopersicon esculentum Mill.).Turkish Journal of Agriculture and Forestry (TAR-1010-1358)
Fruit yield and quality of Santa Teresa lemon on seven rootstocks in Adana (Turkey).AJAR-10-229.African Journal of Agricultural Research
A Protocol For in Vitro Shoot and Root Regeneration from The Apical Domes Under Different Paclobutrazol Cultar (PP 333) and Alar-85 (Daminozide) Concentrations on Apple, Malus domestica cv. Amasy and Starking Delicious and M9 Rootstock. African Journal of Biotechnology (AJB-10-1456)
The Effect of Salt Stress on Growth, Chlorophyll Content, Lipid Peroxidation and Antioxidative Enzymes of Pumpkin Seedling.African Journal of Agricultural Research (AJAR-11-668)
Manuscript Number: HORTI9440 Dergi Adı: Scientia Horticulture Screening for Salt Stress Tolerance in Pepper Accessions to be Used as Rootstocks
SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ ULUSLARARASI İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE HAKEMLİK

Salinity Response of Grafted Vines Depends on the Shoot Genotype.T Ü R K TARIM VE ORMANCILIK D E R G İ S İ, TAR-0808-7
Genetic Relationships Among Various Sihke Melon Landraces, Yuzuncu Yıl University, Journal of Agriculture Sciences, 22(3): 147-154
MAKALE DEĞERLENDİRME/HAKEMLİK (TÜM DERGİLER İÇİN MAKALE BAŞINA)

DERİM DERGİSİ Bazı Hıyar (Cucumis sativus L.) Genotiplerinin Fide Döneminde Tuza Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi
Medine Çiçeği Yetiştiriciliği Üzerine Farklı Azot Dozlarının Etkileri, Cukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Kayıt no: M2012-6
Iris germinica (süsen) de GA3 uygulamalarının Gelişme Üzerine Etkileri. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, M2012-5
ULUSAL YADA YEREL DÜZEYDE YAZILI VEYA GÖRSEL BASINDA YAYIN FAALİYETLERİ

Domatesin lezzeti geri geliyor. http://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/69777–domatesin-lezzeti-geri-geliyor http://www.dailymotion.com/video/xskpfl_domatesin-lezzeti-geri-geliyor_news http://www.haberler.com/domatesin-lezzeti-geri-geliyor-3832582-haberi/
ULUSLARARASI TANINMIŞ ÜNİVERSİTELERDE DOKTORA SONRASI ÇALIŞMA

Agricultural Research Organiziation, VOLCANI CENTER, Israil.
University of California, Department of Plant Sceience, Davis, CA, US

Hakan Aktaş Akademik Bilgiler

Hakan Aktaş Akademik Bilgiler

HAKAN 2

Birimi:Ziraat Fakültesi
Dahili Telefon: 0246 2118533
E-posta: aktashakan@sdu.edu.tr

Eğitim Bilgileri ▪
Lisans (BsC) :ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ
Yüksek Lisans (Msc): ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Doktora (PhD): ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

 

 

Doktora Sonrası (Post. Doc):

 Department of Vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The  Volcani Center, Bet- Dagan- Israil 

Department of Plant Sciences, University of California, Davis, CA, US (2011-2012)

IGZ – Leibniz-Institute for Vegetable and Ornamental Crops, Großbeeren, Germany (2013)